Eglise Touristique Dishoek - Église

Eglise Touristique Dishoek Eglise Touristique Dishoek Eglise Touristique DishoekEglise Touristique DishoekEglise Touristique Dishoek

Informatie over de vieringen van seizoen 2019 in de RK OpenluchtToeristenkerk in Dishoek, de Emmauskerk
De eerste viering van het seizoen zal plaatsvinden op zondag 12 mei a.s. en de laatste viering op zondag 8 september. De vieringen beginnen om 10h00.
Wij heten iedereen welkom die onze vieringen bij wil wonen. Voor ons team van pastores en werkgroepleden is het belangrijk dat de bezoeker/de kerkganger zich welkom voelt.
Enerzijds maant de natuurlijke omgeving waarin men zich hier in de openluchtkerk bevindt tot ontspanning (het zgn. ont - moeten) en reflectie en anderzijds is er de vreugde van de boodschap van het evangelie vertaald naar het leven van alledag, met de nadruk op het belang van medemenselijkheid en saamhorigheid. Na de viering, wanneer er gelegenheid is om koffie en thee te drinken, wordt ons regelmatig door bezoekers verteld dat men het geheel ervaart als een fijne, inspirerende ontmoeting.
Wat betreft de praktische informatie: De kerk is vlak achter de duinen gesitueerd aan de Westerscheldelaan en er zijn volop (gratis)parkeerplekken. Fietsen kunnen achterin de kerk worden geplaatst.
De ruimte van de openluchtkerk leent zich bijzonder goed voor exposities van kunst en is, in overleg, voor dat doel beschikbaar.
Er zullen verschillende kunstexposities plaatsvinden in de loop van het seizoen. U kunt hier t.z.t. meer informatie over vinden in de lokale media. Ook op het publicatiebord bij de kerk zelf is allerlei informatie te vinden.

Als u eens een kijkje in onze kerk wilt nemen dan bent u ook welkom op de woensdagochtend. Dan wordt er wekelijks door een groepje mensen van onze werkgroep onderhoud gepleegd tussen 9 en 12 uur en kan men de kerk bezichtigen. We staan klaar om u (opnieuw) te begroeten en er een mooi seizoen van te maken !
Namens de pastores en de leden van de werkgroep, Marianne de Veen-Dorrestijn, coördinator van de werkgroep

Suivant Eglise Touristique Dishoek près des Lieux d'intérêt: Bunkercomplex Dishoek (±300 m), Phares du Kaapduinen (±350 m), Manege de Zwaanhoek (±850 m), Avonturenpark Valkenisse (±2,1 km) & Waterspeeltuin de Meerpaal (±2,6 km).

Pour information:

Toeristenkerk Dishoek
Westerscheldelaan 1, Dishoek
web. Website

Localisation